Els pans biològics.


El pa d'espelta.

L'espelta és una espècie comú de cereal Triticum (blat), que es cultiva desde fa uns 7.000 anys, és considerat l'origen de totes les varietats de blats actuals. Les seves propietats nutritives són fácilment assimilables degut a que és un cereal que no ha patit millores, ni modificacions, com sí ha patit blat. Per això és un cereal recomanat pels metges, ja que no és tant al·lèrgic. L'espelta aporta molta fibra i àcid silícic, un dels nutrients més necessaris en el nostre organisme.


El pa de Kamut.